(+98) 21-83384167-8

پوشش شیاردار سوراخ جمجمه Archives - Danawell

Home افتخارات اختراعات Archive by category "پوشش شیاردار سوراخ جمجمه"

پوشش شیاردار سوراخ جمجمه


بعد از انجام عمل جراحی مغز، قسمتی از جمجمه که جدا شده است (فلپ جمجمه) باید در جای خود قرار گیرد. جراحان برای ثابت نگهداشتن فلپ جمجمه از گیره خاصی استفاده می‌کنند که اصطلاحا به آن پوشش سوراخ جمجمه و یا نگهدارنده فلپ گویند.
در نمونه‌های موجود از روش‌های مختلفی استفاده شده است. با این وجود دو مورد وجود دارد که به عنوان مشکل فنی حل شده توسط این اختراع می‌توان از آنها یاد کرد. مشکل اول عدم امکان استفاده آسان از این وسیله در حالت‌های مختلف برش و سوراخ جمجمه، که در این نمونه با طراحی خاص سوراخ‌ها این امکان ایجاد شده است. مشکل دوم عدم امکان استفاده از پوشش در شرایط وجود لوله درین در مغز است. در این نمونه با طراحی یک شیار بدون آنکه به مقاومت قطعه آسیب برسد، امکان قرار دادن پوشش بعد از عبور لوله درین از داخل سوراخ جمجمه فراهم گردیده است.

محصول طراحی شده علاوه بر مشخصات نمونه‌های قبلی که عبارتند از نگهداشتن مطمئن فلپ جمجمه و سادگی کاربرد (اتصال فقط با استفاده از نخ بخیه) دارای دو مزیت اصلی دیگری می‌باشد که موضوع این اختراع است. این ویژگی‌ها عبارتند از:
1. طراحی سوراخ‌های عبور نخ بخیه به شکلی که در هرشرایطی قابل استفاده باشد و به استحکام قطعه نیز آسیب نرساند. محل سوراخ‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که بر اساس فاصله آنها در هر نوع شیار ناشی از برش و سوراخ ناشی از دریل با قابلیت اطمینان بالا قابل اسنفاده باشند. علاوه براین دیگر نیازی به استفاده از یک وسیله کمکی برای جایگذاری پوشش نیست.
2. ایجاد یک شیار به گونه‌ای که بتوان از این وسیله بعد از قرارگرفتن درین به راحتی استفاده نمود و همچنین علاوه بر فلپ جمجمه، درین نیز در جای خود قرار می‌گیرد. به این معنا که پوشش طراحی شده بعد از آنکه درین در جای خود ثابت شد، در بالا و پایین فلپ به گونه‌ای قرار بگیرد که درین در مرکز آن باشد و این کار با عبور درین از شیار قابل انجام است. از سوی دیگر شیار نباید به استحکام قطعه آسیب برساند که این خلل با در نظر گرفتن ضخامت مناسب مرتفع شده است.