(+98) 21-83384167-8

اختراعات Archives - Danawell

Home افتخارات Archive by category "اختراعات"

فرایند تمام استریل قالب گیری در اتاق تمیز به کمک قالب حل شونده


یکی از مشکلات اصلی در تولید محصولاتی که در داخل بدن باید استفاده شوند، کاملا استریل بودن آن است. برای آنکه یک قطعه در داخل بدن جایگذاری شود، می‌بایست از داخل و بیرون استریل باشد تا باعث بروز عفونت نگردد. این موضوع برای مواردی که از قالب‌گیری برای تولید قطعه استفاده می‌گردد، بیشتر خود را نشان می‌دهد. در صورت ایجاد عفونت، قطعه می‌بایست از بدن خارج گردد. نوآوری اختراع حاضر در ایجاد یک فرآیند تمام استریل برای قالب‌گیری قطعه‌ای مانند جایگزین استخوان در اتاق تمیز است.