(+98) 21-83384167-8

کیت آموزشی جراحی جمجمه Archives - Danawell

Home معرفی پروژه ها Archive by category "کیت آموزشی جراحی جمجمه"

کیت آموزشی جراحی جمجمه

کیت آموزشی جراحی جمجمه بمنظور افزایش مهارت و شناخت عملی بیشتر رزیدنت های جراحی مغز و اعصاب قبل از انجام عمل جراحی بر روی بیماران و همچنین کاهش ریسک های جراحی طراحی و ساخته شده است. این وسیله امکان شبیه سازی عملی دریل کردن جمجمه، عبوردادن ابزار راهنمای اره، اره نمودن جمجمه و برداشتن قطعه مورد نظر را دارا می باشد. علاوه بر این با ذخیره اطلاعات قابلیت مقایسه کمی عملکرد رزیدنت با استاد فراهم شده و همچنین میزان افزایش مهارت و بهبود عملکرد او طی چندین بار انجام این مراحل قابل تحلیل و بررسی است.

امکانات

  • • شبیه سازی مکانیکی جمجمه در فرآیندهای دریل و برش بوسیله مدل بمنظور ارزیابی آموزش و افزایش مهارت رزیدنت در یک محیط کاملاً بی خطر
  • • محاسبه دقیق نیروی واردشده توسط جراح در هنگام عملیات دریل و برش و ذخیره اطلاعات در رایانه
  • • امکان مقایسه نموداری نیروهای واردشده توسط جراحان مختلف در رایانه
  • • طراحی مدل شبیه ساز جمجمه در دو شکل تخت و کروی
  • • امکان آموزش دوختن پرده مغز در زیر میکروسکوپ