(+98) 21-83384167-8

تخته نگهدارنده بافت پیوندی زنده Archives - Danawell

Home افتخارات اختراعات Archive by category "تخته نگهدارنده بافت پیوندی زنده"

تخته نگهدارنده بافت پیوندی زنده


هنگام انجام جراحی‌هایی نظیر جراحی پوست، پیوند مو و جراحی‌های زیبایی، قسمتی از پوست یا بافت پیوندی که قرار است برداشته شود تا جراحی در آن ناحیه انجام شود، می‌بایست شکل خود را حفظ نموده تا در پایان جراحی دوباره در جای خود یا در قسمت دیگری از بدن بیمار به درستی پیوند بخورد. برای این منظور، جراحان می‌توانند از ابزار نگهدارنده بافت پیوندی به عنوان یک تخته نگهدارنده برای حفظ شکل و حالت بافت پیوندی استفاده نمایند.
مشکلاتی که حل آنها موضوع این اختراع می‌باشند به طور کلی عبارتند از: 1) وجود ابزار ساده برای نگهداشتن پوست یا بافت در ابعاد مختلف به گونه‌ای که از جمع شدن و حرکت آن در مدت زمان انجام جراحی جلوگیری شود، 2) ثابت بودن پوست در شرایط که نیاز به انجام عملیات‌هایی مانند بخیه زدن و ایجاد شکل بروی بافت در خارج از بدن است، 3) قابلیت استریل شدن آسان و 4) سادگی ابزار و عدم نیاز آن به تجهیزات جانبی.