021-83384168

اسکفولدهای چندمنظوره با تکنولوژی پرینت سه‌بعدی - داناول

خانه پروژه ها اسکفولدهای چندمنظوره با تکنولوژی پرینت سه‌بعدی

اسکفولدهای چندمنظوره ساخته شده با تکنولوژی پرینت سه‌بعدی که بر اساس تصاویر اسکن اعضای بدن بیمار، بصورت منحصر به فرد طراحی شده و خواص سازه‌ای، مکانیکی و غذایی- دارویی مورد نظر را بر اساس مدل‌های بهینه سازی شده در برمی گیرد.

قابلیت‌‌‌ها
• امکان استفاده از داده‌های تشریحی مختص هر بیمار
• ساخت اسکفولدهای سه‌بعدی با هندسه پیچیده و دقت بالا
• کیفیت سازه‌ای مطلوب
• قابلیت کنترل توزیع فضای سلولی و عوامل رشد

• ارتقاء چسبندگی سلولی
• امکان تولید بصورت استریل